Hero landing image.

Вашите идеи, нашият инженерен подход

Ако Вие сте човек, който иска да има пълен контрол и да следи всеки технически процес с помощта на електронно устройство създадено специално за Вас, HWD R&D е правилният избор.

Нашите устройства са резултат от инженерната ни страст и желание да удовлетворим всички физически и функционални изисквания като комбинираме надеждност, защита и компактен дизайн.

Как работи?

Centered image.
Contact us icon.

Свържете се с нас със своите идеи/запитвания за електронни устройства

Contact us icon.

Получавате Вашето уникално устройство

Contact us icon.

Предоставете ни списък с изискванията Вид на устройството, Вид на сензорите, Вид на паметта, Комуникация, Размери и оформление, Захранване, Допълнителни функционалности

Contact us icon.

Получавате актуална информация за напредъка в разработването на Вашия продукт

Contact us icon.

Разяснете дизайна и функционалността с нашите инженери

Как работи?

Contact us icon.

Свържете се с нас със своите идеи/запитвания за електронни устройства

Contact us icon.

Предоставете ни списък с изискванията Вид на устройството, Вид на сензорите, Вид на паметта, Комуникация, Размери и оформление, Захранване, Допълнителни функционалности

Contact us icon.

Разяснете дизайна и функционалността с нашите инженери

Contact us icon.

Получавате актуална информация за напредъка в разработването на Вашия продукт

Contact us icon.

Получавате Вашето уникално устройство

Brain and chip illustration

Нашите способности

Като резултат от нашата амбиция да създадем най-интелигентните продукти за всеки клиент, нашите устройства имат способността да се учат самостоятелно на базата на минали събития. Те събират данни, анализират параметрите на процеса и оптимизират тяхното представяне като взимат решения въз основа на предишен опит. Това нововъведение повишава модернизацията на техническите процеси като намалява възможността за човешка грешка по време на създаването и работата на системата.

Нашите електрически вериги с няколко нива на защита съхраняват нормалното функциониране на микроконтролерния чип. Това позволява запазените данни да бъдат прочетени и анализирани дори и при непредвидени обстоятелства.

Какво сме направили?

HWD TH02-XXXX
Сензор Температура & Влага

- Температурни обхвати: -45°C до +130°C, -40°C до +60°C, -40°C до +100°C
- Влагов обхват: 0-100% RH
- Изходи:
  • Аналогови: 0-2V, 0-1V, 0-5mA, 0-20mA или 4-20mA
  • Дигитални: FIELDBus или MODBus
- Захранване: 7-30V
- Влагова точност: ±1.5% RH
- Температурна точност: ±0.1°C
- Компактен размер
- Cyclic Redundancy Check (CRC)

Документация

Защита

- Защита на комуникационни линии:
RS 485 - MODBUS, FIELDBUS, PROFIBUS и др.;
- Защита на захранване 12V;
- Защита на линии 4-20 (0-20) mA;
- Защити на линии по спецификации на клиента.

GSM модул

- Базиран на SIM300 модул.
- Трибандов GSM/GPRS, работещ на EGSM 900 MHz, DCS 1800 MHz и PCS1900 MHz.
- Поддържа GPRS multi-slot class 10 и поддържа GPRS кодиращи схеми CS-1, CS-2, CS-3 и CS-4.
- Може да изпраща и получава SMS.
- Захранване – 7 до 30 VDC или 7-24 VAC
- RS 232 и RS485 комуникация.
- Антена – SMA конектор.
- Закрепване – DIN шина.

Записващо устройство за вибрации

Измерва вибрациите чрез 3-осен акселерометър и ги записва на карта с памет. Информацията може да се изчита от компютър по USB интерфейс.
- 3-осен акселерометър
- Памет за записи
- USB интерфейс
- UART интерфейс

Пропорционално Интегрален Диференциален контролер

Използван за охладителна фаза на индустриален процес. Измерва моментната температура и решава колко силно трябва да е охлаждането в зависимост от условията. Включва:
- Многостепенни защитни вериги
- LAN интерфейс
- 485 интерфейс
- LCD дисплей
- EEPROM памет
- Галванически разделени входове/изходи

RS към LAN преобразувател

- Ниска консумация – 49мА на 5V
- RS232 и RS485 порт
- Светодиодни контролни индикатори
- Захранване 7-35 VDC или 7-24 VAC
- LAN – 10Mbps / 100Mbps
- Програмируема скорост на предаване
- Способност да бъде избиран от фиксиран IP адрес
- Възможност за осъществяване на прозрачна връзка RS 232 към RS 232 през мрежата

Аналогов към MODBUS преобразувател

- 8 Аналогови Канала с 10 битова резолюция
- RS232/RS485 Интерфейс
- MODBUS Протокол
- Конфигурируем Baud Rate

Индустриален контролер

- Захранване: 7-36VDC
- 4 галванично разделени входа
- Напрежение на вход 5-30VDC
- 4 аналогови входа със сигнален филтър и усилване
- 4 галванично разделени изхода с отворен колектор
- LED индикация за състоянието на всички входове и изходи
- RS232/RS485 интерфейс
- MODBUS и PROFIBUS протокол